» o nas 
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016
» -AKTUALNOŚCI 
- Dzień Otwarty w Muzeach w 2018r
- X edycja Światowego Dnia Niepełnosprawnych 01-12-2017 r
- muzeum CHOPINA dla niepełnosprawnych
- TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI
- SZTUKA INTEGRACJI DLA KONSTANCINA
- KONFERENCJA
- 75 lecie dr.Janusza Garlickiego
- działalność w 2011
- 3-ci Mazowiecki Sejmik do s.Niepełnosprawnych
- SPOTKANIE u PREZYDENTA RP
- INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- Publikacje dotyczące Osób Niepełnosprawnych
- wiadomości archiwalne
- x
» statut 
» NFZ informacje 
» progi i bariery 
» kontakt 
» galeria 
- MUZEUM KOLEJNICTWA inauguracja obchodów 03-12-2015
- ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011 rok
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012
- Muzeum narodowe obchody 03-12-2013
- spotkanie w Sejmie RP
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI POKAZ SLAJDÓW
- IV Mazow.dni integracji
- niepełnosprawni na turnusie nad morzem 2010r.
- Światowy Dzień Niepełnosprawnych 3-12-2008
- I Miting Paraolimpijski
- spotkanie Parlamentarzystów w Stocer w dniu 17 marca 2009r.
- spotkanie w muzeum c.d.
» linki 
» przekaż nam 1% 
» akty prawne 

 
     
 
   
  linki

Ważne Linki

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządów Ruchu im. prof. Mariana Weisa (STOCER) (http://www.stocer.pl/)


 Polskie Radio R.R. w Warszawie "Radio Dla Ciebie" S.A. (http://www.rdc.pl/)


 Polski Komitet Paraolimpijski (http://www.paralympic.org.pl/)

 St. Vincent Medical Center (http://www.stvincentmedical.com.pl/)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (http://www.pfron.org.pl/)


Strona informacjyjna (http://www.niepelnosprawni.info/)


 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (http://www.mcps.mazovia.pl/)


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (http://www.far.org.pl/)


Samorząd Województwa Mazowieckiego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (http://www.niepelnosprawni.mazovia.pl/)


 • INSTYTUCJE CENTRALNEgify flagi

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 4/6
  00-902 Warszawa
  tel. 022 6942500
  fax: 022 6218942
  www     e-mail

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 4/6
  00-902 Warszawa
  tel. 022 6941512
  fax: 022 6941058
  www     e-mail

  Trybunał Konstytucyjny (TK)
  al. Szucha 12 A
  00-918 Warszawa
  tel. 022 6574586
  fax: 022 6574503
  www     e-mail

  Sąd Najwyższy (SN)
  pl. Krasińskich 2/4/6
  00-951 Warszawa
  tel. 022 5308000
  fax: 022 5309100
  www     e-mail

  Prezydent
  Rzeczypospolitej Polskiej

  ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
  00-071 Warszawa
  tel. 022 6952900
  fax: 022 6952238
  www     e-mail

  Kancelaria Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej

  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa
  tel. 022 6952900
  fax: 022 6952238
  www     e-mail

  Kancelaria
  Prezesa Rady Ministrów

  al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  tel. 022 6946000
  fax: 022 6942637
  www     e-mail

  Ministerstwo Edukacji
  i Nauki [Szkolnictwo]

  al. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  tel. 022 5224100
  fax: 022 6280922
  www     e-mail

  Ministerstwo Edukacji
  i Nauki [Badania naukowe]

  ul. Wspólna 1/3
  00-918 Warszawa
  tel. 022 5292718
  fax: 022 6280922
  www     e-mail

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  tel. 022 6945555
  fax: 022 8272722
  www     e-mail

  Ministerstwo Gospodarki
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  tel. 022 6935000
  fax: 022 6934012
  www     e-mail

  Ministerstwo Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa
  tel. 022 4220100
  fax: 022 8267533
  www     e-mail

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Klonowa 1
  00-909 Warszawa
  tel. 022 6280031
  fax: 022 8455378
  www     e-mail

  Ministerstwo Pracy
  i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3
  00-513 Warszawa
  tel. 022 6611000
  fax: 022 6611223
  www     e-mail

  Ministerstwo Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi

  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  tel. 022 6231000
  fax: 022 6231256
  www     e-mail

  Ministerstwo Rozwoju
  Regionalnego

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  tel. 022 4615000
  fax: 022 6611243
  www     e-mail

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  tel. 022 6959000
  fax: 022 8262172
  www     e-mail

  Ministerstwo Sportu
  al. Róż 2
  00-559 Warszawa
  tel. 022 5223399
  fax: 022 8262172
  www     e-mail

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  tel. 022 5212888
  fax: 022 6286552
  www     e-mail

  Ministerstwo Spraw
  Wewnętrznych i Administracji

  ul. Batorego 5
  02-591 Warszawa
  tel. 022 6212020
  fax: 022 6227973
  www     e-mail

  Ministerstwo Spraw
  Zagranicznych

  al. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  tel. 022 5239000
  fax: 022 5238139
  www     e-mail

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  tel. 022 5792900
  fax: 022 5792753
  www     e-mail

  Ministerstwo Transportu
  i Budownictwa

  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa
  tel. 022 6301000
  fax: 022 6301116
  www     e-mail

  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  tel. 022 6349000
  fax: 022 6349213
  www     e-mail

  Rządowe Centrum
  Studiów Strategicznych

  ul. Wspólna 4
  00-926 Warszawa
  tel. 022 6618600
  fax: 022 6212550
  www     e-mail

  Służba Celna RP
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  tel. 022 6943194
  fax: 022 6944441
  www     e-mail

  Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
  ul. Filtrowa 57
  00-950 Warszawa
  tel. 022 4445000
  fax: 022 4445793
  www     e-mail

  Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
  ul. Jasna 6
  00-013 Warszawa
  tel. 022 5510000
  fax: 022 8267506
  www     e-mail

  Rzecznik Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
  tel. 022 5517700
  fax: 022 8276453
  www     e-mail

  Generalny Inspektor
  Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 022 8607081
  fax: 022 8607086
  www     e-mail

  Urząd Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  tel. 022 5560800
  fax: 022 8266125
  www     e-mail


  Europa - Portal Unii Europejskiej
  www    

  Reprezentacja
  Komisji Europejskiej w Polsce

  ul. Emilii Plater 53
  00-113 Warszawa
  tel. 022 5208200
  fax: 022 5208282
  www     e-mail

  Urząd Komitetu
  Integracji Europejskiej

  al. Ujazdowskie 9
  00-918 Warszawa
  tel. 022 4555352
  fax: 022 4555353
  www     e-mail

  Centrum
  Informacji Europejskiej

  ul. Krucza 38/42
  00-512 Warszawa
  tel. 022 4555454
  fax: 022 4555453
  www     e-mail

  Fundusze Europejskie
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  tel. 022 6935978
  fax: 022 6611243
  www     e-mail

  Narodowy Bank Polski (NBP)
  ul. Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa
  tel. 022 6531000
  fax: 022 6208518
  www     e-mail

  Urząd Zamówień Publicznych
  al. Szucha 2/4
  00-582 Warszawa
  tel. 022 4587777
  fax: 022 4587700
  www     e-mail

  Urząd Patentowy RP
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  tel. 022 8258001
  fax: 022 8750680
  www     e-mail

  Główny Urząd
  Statystyczny (GUS)

  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  tel. 022 6083000
  fax: 022 6083863
  www     e-mail

  Zakład Ubezpieczeń
  Społecznych (ZUS)

  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  tel. 022 6233000
  fax: 022 8402610
  www     e-mail

  Państwowa Inspekcja Pracy
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
  tel. 022 4203723
  fax: 022 6254770
  www     e-mail

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 Warszawa
  tel. 022 6210251
  fax: 022 8488494
  www     e-mail

  Komenda Główna
  Państwowej Straży Pożarnej

  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  tel. 022 5233900
  fax: 022 5233016
  www     e-mail

  Komenda Główna
  Straży Granicznej

  al. Niepodległości 100
  00-514 Warszawa
  tel. 022 8454071
  fax: 022 8446287
  www     e-mail

  Naczelna Dyrekcja
  Archiwów Państwowych

  ul. Długa 6
  00-950 Warszawa
  tel. 022 8313206
  fax: 022 8317563
  www     e-mail

  Polska Agencja Informacji
  i Inwestycji Zagranicznych

  ul. Bagatela 12
  00-585 Warszawa
  tel. 022 3349800
  fax: 022 3349999
  www     e-mail

  Polska Agencja
  Rozwoju Przedsiębiorczości

  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
  tel. 022 4328080
  fax: 022 4328620
  www     e-mail

  Agencja Rozwoju Przemysłu
  ul. Domaniewska 41
  02-672 Warszawa
  tel. 022 4603600
  fax: 022 4603701
  www     e-mail

  Agencja Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa

  al. Jana Pawła II 70
  00-175 Warszawa
  tel. 022 3184120
  fax: 022 3185330
  www     e-mail

  Agencja Rynku Rolnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  tel. 022 6617272
  fax: 022 6289353
  www     e-mail

  Agencja Nieruchomości
  Rolnych

  ul. Dolańskiego 2
  00-215 Warszawa
  tel. 022 6358009
  fax: 022 6350060
  www     e-mail

  Krajowe Centrum Doradztwa
  Rozwoju Rolnictwa
  i Obszarów Wiejskich

  ul. Pszczelinska 99
  05-840 Brwinów
  tel. 022 7296634
  fax: 022 7297291
  www     e-mail

  Wspólnota Polska
  ul. Krakowskie Przedmieście 64
  00-322 Warszawa
  tel. 022 8262041
  fax: 022 8289381
  www     e-mail

  Polska Akademia Nauk (PAN)
  pl. Defilad 1
  00-901 Warszawa
  tel. 022 6204970
  fax: 022 6204910
  www     e-mail

  Biblioteka Narodowa
  al. Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  tel. 022 6082999
  fax: 022 8255251
  www     e-mail

  Naczelna Organizacja
  Techniczna (NOT)

  ul. Czackiego 3/5
  00-048 Warszawa
  tel. 022 8268731
  fax: 022 8272949
  www     e-mail

  Polska Organizacja
  Turystyczna (POT)

  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa
  tel. 022 6301736
  fax: 022 6301742
  www     e-mail

  Giełda Papierów
  Wartościowych (GPW)

  ul. Książęca 4
  00-498 Warszawa
  tel. 022 6283232
  fax: 022 6281754
  www     e-mail

  Polska Agencja Prasowa (PAP)
  ul. Bracka 6/8
  00-502 Warszawa
  tel. 022 5092235
  fax: 022 6213439
  www     e-mail

  Polskie Radio
  al. Niepodległości 77/85
  00-977 Warszawa
  tel. 022 6459110
  fax: 022 6455905
  www     e-mail

  Telewizja Polska (TVP)
  ul. Woronicza 17
  00-999 Warszawa
  tel. 022 5478000
  fax: 022 5474320
  www     e-mail •  
       
     
    SiteMap Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych© 2005-2008
  Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS