» o nas 
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016
» -AKTUALNOŚCI 
- Dzień Otwarty w Muzeach w 2018r
- X edycja Światowego Dnia Niepełnosprawnych 01-12-2017 r
- muzeum CHOPINA dla niepełnosprawnych
- TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI
- SZTUKA INTEGRACJI DLA KONSTANCINA
- KONFERENCJA
- 75 lecie dr.Janusza Garlickiego
- działalność w 2011
- 3-ci Mazowiecki Sejmik do s.Niepełnosprawnych
- SPOTKANIE u PREZYDENTA RP
- INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- Publikacje dotyczące Osób Niepełnosprawnych
- wiadomości archiwalne
- x
» statut 
» NFZ informacje 
» progi i bariery 
» kontakt 
» galeria 
- MUZEUM KOLEJNICTWA inauguracja obchodów 03-12-2015
- ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011 rok
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012
- Muzeum narodowe obchody 03-12-2013
- spotkanie w Sejmie RP
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI POKAZ SLAJDÓW
- IV Mazow.dni integracji
- niepełnosprawni na turnusie nad morzem 2010r.
- Światowy Dzień Niepełnosprawnych 3-12-2008
- I Miting Paraolimpijski
- spotkanie Parlamentarzystów w Stocer w dniu 17 marca 2009r.
- spotkanie w muzeum c.d.
» linki 
» przekaż nam 1% 
» akty prawne 

 
     
 
   
   » -AKTUALNOŚCI  » wiadomości archiwalne


3 grudnia 2010r. Światowy Dzień Niepełnosprawnych

dla bardzo wielu z nich i ich opiekunów był okazją do odwiedzenia Muzeum

Narodowego, Muzeum Niepodległości, Muzeum – Pałac w Wilanowie, Muzeum Sportu.  Muzea te stały otworem.Przygotowały ciekawe programy

edukacyjne, z którymi zapoznały się, pomimo niesprzyjających warunków

atmosferycznych rzesze osób niepełnosprawnych. Wg szacunków blisko 1000 osób

mogło doznać niezapomnianych przeżyć. Oprócz przygody wrażeń, lekcje historii,

historii sztuki, spotkanie ze sportowcami niepełnosprawnymi – para olimpijczykami.

Inauguracja tego cyklu spotkań po raz czwarty odbyła się w Muzeum Narodowym.

Uświetniła ją Pantomima „Moje nie moje” w wykonaniu zespołu teatralnego

„BAJKOLUDKI” z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. To pełne uroku, czaru

widowisko niosło przesłanie Pamiętaj. Każdy może być kangurem, który

zobaczy piękno ukryte w innych Dowiodła tego także prezentacja prac członków

Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych – Warsztat Terapii Zajęciowej

UNIKAT z Katowic. Nas jako pomysłodawcy i inicjatora tych spotkań szczególnie

cieszy przystąpienie do nich nowych placówek muzealnych dziękujemy. Cieszy nas

powszechna satysfakcja i deklaracje kontynuowania spotkań 3 grudnia. Wszyscy

wierzymy, iż za rok wiele nowych muzeów w Warszawie i Polsce otworzy podwoje i

serca. Cieszy nas deklaracja muzeów o codziennej gotowości goszczenia osób

niepełnosprawnych. Normalność I jeszcze jedno. Wiele – dziesiątki grup spoza

Warszawy musiało zrezygnować z przyjazdu. Ci którzy dotarli potwierdza, jak

wielką okazała się pomoc żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Z wdzięcznością

dziękujemy za wszystko. Dużo by pisać, o ty, że spotkania te znalazły szerokie

uznanie w mediach: radiu i telewizji. Jak zawsze niezawodny Patron Medialny RADIO DLA CIEBIE

- dziękujemy !

7 grudnia Dzień Otwarty
W Muzeum Narodowym w Warszawie
W dniu 7 grudnia 2009. Muzeum Narodowym w Warszawie zawładnęli niepełnosprawni Dla wielu z nich była to kolejna wizyta w tym szacownym gmachu – przybytku sztuki. Kolejna lekcja historii sztuki, kolejna „zaczarowana” przygoda, gdzie spotykają się piękno dzieł z nieprzeciętną wrażliwością uczestników warsztatów, lekcji historii, terapii. To spotkanie przyjaciół, których grono z roku na rok się poszerza .Otwarcie Dni Otwartych uświetniły występy Teatru Ruchu „Balonik”, Grupa funkcjonująca przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki – składa się z 25 osób w wielu od 25 do 55 lat, ludzi z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Choreoterapia, działanie przez taniec i muzykę, podnosi ich sprawność fizyczną i wyzwala twórczą inicjatywę, występ klasy orkiestry dętej uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach. Trzecia już edycja DNI OTWARTYCH Muzeum Narodowego w Warszawie dla niepełnosprawnych i ich opiekunów zaowocowała wieloma pomysłami na przyszłość. Niektóre z nich to sugestie obecnych przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządu Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego. Tak też dojdzie do spotkania Kierownictw placówek Muzealnych Warszawy i Mazowsza celem którego będzie „zachęta” do organizowania tego typu spotkań w 2010 roku we wszystkich placówkach.
Zorganizowanie w 2011 z okazji 5 edycji w/w Dni Otwartych wystaw:
 Obrazujących twórczość osób niepełnosprawnych z XVI-XX w. ze zbiorów Muzeum Narodowego,  Obrazującą twórczość współczesnych polskich twórców niepełnosprawnych.
Czy to nie wspaniałe. Jeśli dodamy do tego deklaracje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o większym wspieraniu muzeów w przystosowaniu do obecności w nich osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, nie tylko z
okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ale na co dzień, to jako pomysłodawca tego przedsięwzięcia będę uważał za spełnienie jego celu. Z tego miejsca w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Razem Dla Niepełnosprawnych” dziękuję współorganizatorom, Muzeum Narodowemu, Dyrekcji, Pani Katarzynie Rekosz, Jackowi Górce, Prof. Antoniemu Ziębie i wielu, wielu innym, którzy czynnie, twórczo i z radością uczestniczą w tej wspaniałej „lekcji – przygodzie”, Urzędowi Marszałkowskiemu woj. mazowieckiego m.in. Członkowi Zarządu Waldemarowi Roszkiewiczowi, Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych, Arturowi Pozorkowi za wsparcie finansowe przedsięwzięcia, Komendzie Głównej i Mazowieckiej Żandarmerii Wojskowej, Radiu Dla Ciebie – red. Wojciechowi Grzechowiakowi.
Dni Otwarte zyskały już przysłowiowe „prawo obywatelstwa”, gdyż wyszły naprzeciw oczekiwaniu społecznemu wielu środowisk. Plany zobowiązują. Zapraszamy do ich realizacji wszystkich, którym problem osób niepełnosprawnych, kultury nie są obojętne. Im będzie nas więcej w tej drodze do normalności, tym będzie krótsza i bez barier.
Marek Książek
W dniu 18-02-2010 r. odbyło się posiedzenie Stałej Sejmowej Podkomisji Ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
     
   
  SiteMap Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych© 2005-2008
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS