» o nas 
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016
» -AKTUALNOŚCI 
- Dzień Otwarty w Muzeach w 2018r
- X edycja Światowego Dnia Niepełnosprawnych 01-12-2017 r
- muzeum CHOPINA dla niepełnosprawnych
- TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI
- SZTUKA INTEGRACJI DLA KONSTANCINA
- KONFERENCJA
- 75 lecie dr.Janusza Garlickiego
- działalność w 2011
- 3-ci Mazowiecki Sejmik do s.Niepełnosprawnych
- SPOTKANIE u PREZYDENTA RP
- INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- Publikacje dotyczące Osób Niepełnosprawnych
- wiadomości archiwalne
- x
» statut 
» NFZ informacje 
» progi i bariery 
» kontakt 
» galeria 
- MUZEUM KOLEJNICTWA inauguracja obchodów 03-12-2015
- ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011 rok
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012
- Muzeum narodowe obchody 03-12-2013
- spotkanie w Sejmie RP
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI POKAZ SLAJDÓW
- IV Mazow.dni integracji
- niepełnosprawni na turnusie nad morzem 2010r.
- Światowy Dzień Niepełnosprawnych 3-12-2008
- I Miting Paraolimpijski
- spotkanie Parlamentarzystów w Stocer w dniu 17 marca 2009r.
- spotkanie w muzeum c.d.
» linki 
» przekaż nam 1% 
» akty prawne 

 
     
 
   
   » -AKTUALNOŚCI  » działalność w 201121 lutego 2011 r. na ręce Przewodniczącego Parlamentarnej Grupy ds. Osób Niepełnosprawnych Posła Marka P1ury autorzy audycji Progi i bariery wystosowali apel o podjęcie inicjatywy poselskiej w sprawie ogłoszenia przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Edukacji Społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych. 

W roku 2012 przypada 20 rocznica ogłoszenia przez ONZ 3 grudnia Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. 

Wydawało się, że fakt ten będzie okolicznością sprzyjającą tego rodzaju inicjatywie. Gdyby zechcieć w kronikarski sposób ukazać drogę do urzeczywistnienia w/w apelu - to zobrazowałaby ona istniejące "progi i bariery" często u podłoża których leży brak wiedzy i świadomości o podstawowych relacjach państwo - niepełnosprawny obywatel. 

Tylko dzięki niezłomności i wytrwałości autora apelu, można powiedzieć, iż Sejm RP ogłosi 2013 Rokiem Niepełnosprawnych. Powstał Zespół Koordynujący w składzie: Eugeniusz Grzeszczak - wicemarszałek Sejmu RP, Marek Plura - Poseł, Piotr Walkowski - Poseł, przewodniczący Stałej Sejmowej Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych, Ewa Kierzkowska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Pro f. Stefan Pastuszka - członek KRRiT, Andrzej Siezieniewski - Prezes Zarządu Polskiego Radia, Marian Zalewski - członek Zarządu Telewizji Polskiej, Marek Książek - autor apelu. 

Przyjęty przez Zespół program zadań na 2012 r. zmierza do stworzenia społecznego klimatu dla zrealizowania tak ważkiego problemu społecznego. (Zał. nr 1). To zadanie zdeterminowało prace Stowarzyszeń w roku 2011, ale też pozwoliło wytworzyć cały szereg działań wspólnotowych, które z roku na rok zataczają coraz większe kręgi. 

Mamy tu na myśli: 

2-3 grudnia - Dni Otwarte Muzeów dla Niepełnosprawnych i ich opiekunów. W imprezie 2011 r. udział wzięły: 

- Muzeum Sportu i Turystyki, 
- Olimpijskie Centrum Edukacji (PKOL), 
- Muzeum Niepodległości, 
- Muzeum Kolejnictwa, 
- Muzeum Pałac w Wilanowie, 
- Muzeum Narodowe - Królikarnia 
- Fundacja Historyczna - Wikingowie 

Rolę gospodarza pełniło Muzeum Sportu i Turystyki wraz z Olimpijskim Centrum Edukacji. W uroczystym otwarciu wziął udział Pan Poseł Marek Plura. 
Na pewno, te dwa dni zostaną zapamiętane także z uwagi na dwa wspaniałe koncerty artystów niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

w Centrum Olimpijskim wystąpili: 

• Patrycja Malinowska - niepełnosprawna piosenkarka
• Martyna Busławska i Emil Malinowski para tańcząca na wózku 
 • Teatr Balonik - pod kierownictwem p. Wojciecha Gębskiego. 

- w Muzeum Niepodległości wystąpili: . 

• Grażyna Łapińska - niepełnosprawna piosenkarka
• Ewelina Szumnarska - gitara klasyczna 
. Wiesław Bednarek - bas

 Nas jako pomysłodawcy i inicjatora tych spotkań szczególnie cieszy przystąpienie do nich nowych placówek muzealnych dziękujemy. Cieszy nas powszechna satysfakcja i deklaracje kontynuowania spotkań zawsze 3go grudnia. Wszyscy wierzymy, iż za rok wiele nowych muzeów w Warszawie i Polsce otworzy podwoje i serca. Cieszy nas deklaracja muzeów o codziennej gotowości goszczenia osób niepełnosprawnych. Normalność 

I jeszcze jedno. Wiele - dziesiątki grup spoza Warszawy musiało zrezygnować z przyjazdu. Ci którzy dotarli potwierdza, jak wielką okazała się pomoc żołnierzy Żandarmerii Wojskowej z Warszawy. Z wdzięcznością dziękujemy im za wszystko. Dużo by pisać, o tym, że spotkania te znalazły szerokie uznanie w mediach: radiu i telewizji. 

Po raz trzeci grupa uczestników turnusu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego w listopadzie spędziła dwa tygodnie w Świnoujściu w sanatorium Wodnik. Przedsięwzięcie to realizujemy ze swoich środków oraz ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. 

Przedstawione dokonania znalazły społeczną akceptację nie tylko przez tysięczne uczestnictwo w naszych przedsięwzięciach. Wiarygodność wyrażająca się m.in. w wysokości odpisów 1 % w kwocie zł., kreatywność - wyrazem której jest coraz większy udział organizacji, przedstawicieli samorządu lokalnego w realizacji zadań. Uznania, wyrazem którego jest zaufanie do racji podejmowanych przez nas inicjatyw. ze środków tych,tam gdzie było to zaznaczone , dokonano zakupu sprzętu ortopedycznego na potrzeby STOCER. 
..... Mamy także, już od 5 lat, swój wymierny wkład w pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób z niepełnosprawnością, ludzi wykluczonych. 
Współredagujemy i prowadzimy cykliczną audycję "Progi i Bariery" w Radiu Dla Ciebie. Niestety , nowe kierownictwo RDC podjęło decyzję o likwidacji audycji . Kierownictwo stoi na stanowisku,iż problematyka ta będzie poruszana w miarę potrzeb.
    W dnu 26,04,2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami  z terenu Mazowsza w sprawach dot. osób niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie "RDN" reprezentował V -ce Prezes Daniel Kuć. Jest to nieformalne forum, w którym udział biorą niepełnosprawni, organizacje, przedstawiciele państwa, środowisk działających na ich rzecz. To Forum dialogu ......
W dniu 06.10.2011r. w Siedzibie Muzeum Sportu  w Warszawie , z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia RDN uroczyście obchodziliśmy 75 rocznicę urodzin naszego sympatyka i wielkiego przyjaciela Dr.Janusza Garlickiego. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Strózik uhonorował  Jubilata   Medalem Pamiątkowym"Pro Masovia"  
Dr. Janusz Garlicki 45 lat temu rozpoczął pracę z piłkarską reprezentacją narodową w czasach jej największych sukcesów , w tym okresie trenerem reprezentacji był Kazimierz Górski. Jako lekarz uczestniczył w jej największych osiągnięciach do których niewątpliwie należy złoty medal olimpijski w 1972 roku oraz dwa srebrne medale w Mistrzostwach Świata w 1974 i 1982 roku.

Dr.Janusz Garlicki jako wybitny specjalista w dziedzinie ortopedii i  rehabilitacji przez szereg lat pełnił funkcję dyrektora Centrum Rehabilitacji "  STOCER"   im.prof.Mariana Weissa w Konstancinie. Do dnia dzisiejszego jest tam serdecznie wspominany jako człowiek wielkiego serca i wrażliwości w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Janusz Garlicki za swoje zasługi i wieloletnią pracę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany . Otrzymał m.in. : Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski , Medal "  za zasługi dla ochrony zdrowia"   , Złotą odznakę za zasługi dla miasta stołecznego Warszawy , Złotą odznakę Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego . Jest też członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. 

Szanowny Panie Januszu z okazji tak pięknego Jubileuszu dziękując Panu za Pańską pracę i serce Życzymy  100 lat w nieustającym zdrowiu i dalszych sukcesów !!!!! 


W dniu 16 listopada w Pałacu Prezydenckim wręczony został list gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dr. n.med. Januszowi Garlickiemu. Aktu wręczenia dokonał Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta 
Minister Olgierd Dziekoński. 
W uroczystości udział wzięli m.in. małżonka dr Garlickiego, córka Karolina, Prof. Kazimierz Rąpała, Andrzej Strejlau i Marek Książek, który w imieniu Stowarzyszenia "RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH" zawnioskował o to uhonorowanie. ( list i zdjęcia na stronie internetowej www.rdn.entro.pl)

3.12.2011 r. ukazała się książka "Droga do nowej normalności" 
autorstwa M. Książka.· 

- W roku 2011 Stowarzyszenie "RDN" liczyło 23 członków.

-Zarząd odbył 4 protokołowane posiedzenia,
-1 posiedzenie - Komisja Rewizyjna. 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim tym członkom, którzy w sposób czynny przyczynili się do realizacji zadań statutowych.  
     
   
  SiteMap Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych© 2005-2008
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS